Disclaimer

Code60.eu heeft haar uiterste beste gedaan om de publiek beschikbare informatie zo goed mogelijk te beschrijven op haar website. Maar wij zijn niet onfeilbaar en daarom  is code60.eu niet aansprakelijk voor directe of indirecte, speciale of vervolgschade die op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van informatie verstrekt door code60.eu of een van de bovengenoemde auteurs, gelieerde ondernemingen, sponsors of als gevolg van een defect of falen van deze informatie.

De informatie op deze website is alleen bedoeld voor educatieve doeleinden; bovendien zijn de eigenaren, auteurs en webmasters niet verantwoordelijk voor eventuele nadelige effecten of consequenties die uit het gebruik van de website en/of aangeboden producten  kunnen voortvloeien.

Het gebruik, niet-gebruik of misbruik van deze informatie is voor uw eigen risico; bijgevolg nemen de eigenaars, auteur (s) en webmaster geen verantwoordelijkheid op zich.

De informatie gepresenteerd via code60.eu is geen medisch advies; daarom beweren we niet dat we een remedie voor een ziekte of aandoening hebben. Raadpleeg uw huisarts voordat u met een medische behandeling begint.

 


The information presented on this website is for educational purposes only; furthermore, the owners, authors and webmasters are not responsible for any adverse effects or consequences that might result.

Please assume all risk for the use, non-use, or misuse of this information; consequently, the owners, author(s) and webmaster assume no responsibility.

The information presented through code60.eu is not medical advice; therefore we do not claim to have a cure for any disease or condition. Before starting any medical treatment, please consult your family doctor.

Code60.eu shall have no liability whatsoever for direct or indirect, special or consequential damages relating in any way to the use of information provided by code60.eu or any of the above-mentioned authors, affiliates, sponsors, or resulting from any defect or failure of this information.